Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Tr | En
Tr | En
Konum :
Altınova / YALOVA
Email :
info@altinovatersane.com.tr
Telefon :
+90 226 461 24 81

Yalova - Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş.
Biz Kimiz

Kuruluş ve Gelişim

Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş., Türk gemi inşa sektörünün gelişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.

2000’li yılların başlarında denizcilik sektöründeki yeni inşa ve bakım-onarım talep artışı ile birlikte siparişlerin karşılanamaz noktaya ulaşması, gerek Türkiye gerekse uluslararası gemi inşa sektörü açısından yeni bir merkezin kurulmasını kaçınılmaz kılmıştır.

2004 yılında bir araya gelen 40 yatırımcı  tarafından kurulan Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte müstakil olarak faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başlayan diğer dört tersane bölgenin yapılanmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ortak sayısı yıllar içinde meydana gelen birleşmelerle günümüzde 33 olarak şekillenmiştir.

Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, yer tahsisi dışında devlet katkısı olmadan, özel sektör tarafından gerçekleştirilen bir proje olarak hayata geçmiştir. Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bu yatırımların planlayıcısı, uygulayıcısı ve koordinatörü olarak önemli bir rol üstlenmiştir.

Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, “Yönetici Şirket Modeli” ile ilk olmanın gururunu taşırken girişimci ortaklarına en iyi koşulları hazırlama çabasını kurulduğu günden bu yana devam ettirmektedir. Şirketin hizmetlerinden, müstakil kurulan komşu tersaneler de faydalanmaktadır.

Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, tersanelerin faaliyete başladığı 2007 yılından bu yana Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Yalova Tersaneciler Derneği’nin koordinatörlüğünde her yıl daha da gelişerek tüm dünyada adından söz ettirecek noktaya gelmiştir.

 

Yatırımlar

Tamamen özel sektör yatırımlarıyla bugünlere ulaşan Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, her geçen gün daha da gelişmektedir.

Bölgenin kuruluş aşamasında yapılması taahhüt edilen yatırım miktarı 162 milyon dolar olmakla birlikte, Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ve bölge tesislerinin yatırımları 2 milyar doları aşmıştır.

Bölgedeki tersanelerin ön üretim ve tedarik ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanan yan sanayi sitesinin 1’inci etabı inşa edilmiş, 2’nci etap ise projelendirilerek inşaat ruhsatları alınmıştır.

Diğer taraftan, Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bir meslek lisesi ile bir hastane inşa ettirilerek ilgili Bakanlıklara teslim edilmiştir.

Tersaneler Caddesi olarak isimlendirilen  ana  yolun asfalt çalışmaları, finansmanı tamamen Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi pay sahipleri tarafından karşılanarak tamamlanmıştır.

Yalova-Altınova tersaneleri, gerek kendi ihtiyaçları gerekse bölgenin sosyoekonomik ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürmektedir

 

Yeni İnşa

Bölge tersanelerinin yeni gemi inşa kapasiteleri de yatırımlara bağlı olarak artışını sürdürmektedir. 2021 yılı ilk yarısı sonu itibariyle, Yalova-Altınova Tersane Bölgesi’nde inşa edilen gemi  toplam sayısı 589'dır.

TAMAMLANAN YENİ İNŞA PROJELERİ

 

YIL

ADET

 

2008

7

 

2009

21

 

2010

19

 

2011

33

 

2012

41

 

2013

43

 

2014

45

 

2015

41

 

2016

54

 

2017

58

 

2018

60

 

2019

64  
2020 63  
2021/06 40  

TOPLAM

589

 

 

Bakım - Onarım

Bölge tersaneleri, yeni inşa projelerinin yanı sıra bakım-onarım ve dönüşüm faaliyetleri açısından da dünya pazarına hizmete devam etmektedir. 2021 yılı ilk yarısı sonu itibariyle bölgede bakım-onarımı gerçekleştirilen toplam gemi sayısı 6275'dir. Bölgenin dışbükey kıyı yapısı daha çok sayıda havuzun işletilmesine uygundur. Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, artan bakım onarım kapasitesi ile Avrupa’nın bakım-onarım merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

TAMAMLANAN BAKIM-ONARIM PROJELERİ

YIL

ADET

2008

110

2009

90

2010

170

2011

260

2012

280

2013

340

2014

360

2015

380

2016

534

2017

725

2018

827

2019

885
2020 890
2021/06 424

TOPLAM

6275

 

Tip Dönüşümü (Conversion)

Yalova-Altınova Tersane Bölgesi’nin adını tüm dünyada duyuran çalışmalardan biri de bölge tersanelerinin imza attığı tip dönüşüm-tadilat projeleridir. Söz konusu projelerin büyük bir kısmı enerji gemisi tip dönüşümleridir. Diğerleri ise gemilere en-boy verme veya işlev değiştirme projeleridir. Yalova-Altınova Tersane Bölgesi tersaneleri, önemli dönüşüm projelerine imza atmaya bundan sonra da devam edecektir.

 

Kara Endüstrisi

Bölge tersaneleri; gemi inşa ve bakımının yanı sıra kara endüstrisi için gerçekleştirdikleri üretimlerle de son derece önemli projelere imza atmışlardır. Bölgede tersanelerin kendi yapılaşma ihtiyaçları yanısıra; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü gibi, büyük projeler için üretim yapılmıştır.

 

İhracat

Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, sektörel bazda ihracat bakımından da kendine önemli bir yer edinmiş durumdadır. 2020 yılında bölgeden yapılan ihracatın toplam karşılığı 462 milyon doları bulmuştur. Bu miktar Türkiye’nin toplam gemi inşa ihracatının yüzde 33,6’sını oluşturmaktadır. Diğer taraftan, bölgede faaliyet gösteren tersanelerin çoğunluğunun şirket merkezlerinin İstanbul’da bulunması nedeniyle, söz konusu veriler gerçek ihracat rakamlarının çok daha altında görünmektedir. 

Özellikle ürettiği spesifik gemilerle ön plana çıkan bölgeden Norveç, İngiltere, Hollanda, İzlanda, Almanya, Danimarka, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu, hatta Güney Amerika ülkelerine gemi üretimi, dönüşümü ve bakım-onarımı yapılabilmektedir.

 

İstihdam

Yalova-Altınova Tersane Bölgesi’nde bir diğer hedef de bölgedeki iş gücü ve insan kaynağının en verimli şekilde kullanımına olanak sağlamaktır. Yıllar içinde durmaksızın gelişen Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, bugün 26 bin kişinin üstünde istihdam olanağı sağlamış durumdadır.

Çevre ve İş Güvenliği Politikaları

Yalova-Altınova Tersane Bölgesi’ndeki tersanelerin tümü, yenilikçi işletme anlayışı çerçevesinde çevre ve iş güvenliği tedbirlerine büyük önem vermektedir. Çevrenin korunması, turizm ve tarım gibi alanların sektörümüz faaliyetlerinden olumsuz etkilenmemesi için ulusal mevzuatın da önünde tedbirler alınmaktadır.

Ayrıca, genellikle Kuzey Avrupa merkezli firmalara üretim yapan tersanelerimiz, bu firmaların ön koşul olarak ortaya koyduğu Avrupa standartlarındaki çevre sağlığı ve iş güvenliği şartlarına tam olarak uyum göstermenin ötesinde, söz konusu şartları rutin bir üretim prensibi haline getirmiştir.